Przygotowujemy projekty budowlane, które określają możliwości zabudowy danej nieruchomości, potencjał jej przebudowy lub rozbudowy – dla planowanych lub już istniejących obiektów. Korzystając z tego rodzaju usługi otrzymujesz projekt tworzący obraz inwestycji i planowanych w jej ramach prac. To baza dla późniejszych etapów realizowanych prac, jak chociażby ubiegania się o stosowne pozwolenia na budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu. 

Projekty budowlane, które tworzymy zawierają wszystkie niezbędne i wymagane elementy, jak chociażby rzuty kondygnacji i przekroje, opracowania instalacji, technologii budowy, rozkład obiektów czy rodzaj zastosowanych konstrukcji – stanowiąc opracowanie dla komunikacji na linii architekt – inwestor.